Rubrikbild - Tallar som vajar i vinden.

Kontakt

LOVEONE · CONSULTING AB
Sveavägen 98, 5 tr.
113 50 Stockholm SWEDEN.
Telefon: +46 (0) 8 559 24 633

LOVEWORKERS/WORKLOVERS

Foto av Claes Ånstrand

Claes Ånstrand

Claes är företagets VD. Han har närmare trettio års erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet. Han har haft ledande politiska uppdrag i kommun, landsting och stat inom vitt skilda områden. Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting, Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildnings- och Kulturdepertementet har varit hans arbetsplatser. I hans uppdrag har ingått att leda och utveckla verksamheten. Claes har t.ex. varit styrelseordförande i ett stort antal offentligt ägda aktiebolag. Till dem hör Posten AB, SJ AB, SL AB och Tumba Centrumbolag. Han har också varit styrelseledamot i S:t Görans sjukhusstyrelse. Claes har ett stort intresse för kultur. Sedan verksamhetens start är han ordförande i Xet-sällskapet, en organisation som arbetar med information och utställningar om och av den svenska konstnären Sven Xet Erixon.

VD · Claes Ånstrand
+46 (0) 702 083 070
Foto av Mattias Ånstrand

Mattias Ånstrand

Mattias är vår javaspecialist. Han har jobbat med javabaserade system sedan 1999 och är nu van i rollen som arkitekt. De senaste åren har han också jobbat mycket med Adobe Flex. Hans senaste projekt har varit inom spel, betting och broadcasting. Mattias är en stor förespråkare av agila metoder, och då särskilt scrum. En av Mattias styrkor är att han förstår att använda kreativa lösningar där det behövs och luta sig mot arkitekturell konservatism där det är nödvändigt.

Mattias är utbildad civilingenjör från elektroteknikprogrammet på KTH. På fritiden ägnar han sig när andan faller på åt att studeras japanska och hobbies som kalligrafi, matlagning och kyudo.

Konsult · Mattias Ånstrand
+46 (0) 733 805 248
Foto av Lars Marén

Lars Marén

Lars är en institution inom mediebranschen. Under sin långa tid, närmare fyrtio år, i Kulturdepartementet har Lars varit med om de stora förändringarna inom radio och TV ända sedan satellitsändningarna började på 1980-talet. Senast var Lars huvudansvarig för planering och genomförande av den svenska övergången till digital-TV. Lars är beredd att åta sig uppdrag inom sitt breda kompetensområde, fram för allt när det gäller mediefrågor i skärningspunkten mellan, teknik, ekonomi, juridik och politik.

Konsult · Lars Marén
+46 (0) 705 716 644
Foto av Ann-Christin Tauberman

Ann-Christin Tauberman

Ann-Christin Tauberman har erfarenheter från arbete i Regeringskansliet, Riksdagen och i Myndigheter. Hon har varit politiskt sakkunnig och talskrivare i Statsrådsberedningen, chef förSocialförsäkringsenheten i Socialdepartementet och Generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), en myndighet som hon startade. Det innebär att hon har kunskaper inom områdena hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård, socialförsäkringar och pensioner. Hon har också erfarenhet av att starta upp, leda och utveckla verksamheter samt av hur politiska processer och beslut hanteras. Därtill behärskar hon konsten att argumentera, både i tal och skrift.

Konsult · Ann-Christin Tauberman
+46 (0) 730 222 051
Foto av Atsuko Yamazaki

Atsuko Yamazaki
[山崎敦子]

Atsuko kommer från Japan. Hon har jobbat som web- och systemutvecklare i både Japan och Sverige sedan 1993.
Hon har erfarenheter av många olika programspråk,exempelvis C, .NET, Java, och PHP. De senaste åren har hon jobbat främst med AngularJS (JavaScript framework).
Atsuko har japansk kandidateexamen och har läst programmeringskurser vid Uppsala universitet, KTH och Nackademin.

Konsult · Atsuko Yamazaki
+46 (0) 739 254 218
Foto av Takeshi Omae

Takeshi Omae
[大前剛]

Takeshi har över 10 års erfarenhet av utveckling av IT system åt Japanska kunder som frilansare.
För Takeshi är det viktigt att se lösningarna från kundens och slutanvändarnas perspektiv.
De senaste åren har han fokuserat på webblösningar baserade på Java.

Konsult · Takeshi Omae
+46 (0) 722 016 751