2017-07-31

PÅVERKA BESLUT OCH PROCESSER


ATT FÖRSTÅ, PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA…

Tillsammans har LoveOnes tre rådgivare över hundra års erfarenhet av hur offentligt beslutsfattande fungerar. Vi kan på goda grunder ge råd om hur man bör agera för att påverka offentliga beslutsfattare, förklara den politiska beslutsprocessen, ge råd om när och vilka som bör kontaktas och när samt om vilka
argument som har förutsättning att leda till framgång. Med mera.

… GENOM GOVERNMENT RELATIONS

Det vi på LoveOne sysslar med kan också beskrivas som ”Government Relations”. Vi tycker att företag och organisationer ska ha bättre kontakt med myndigheter på kommunal, regional och statlig nivå och veta var och när beslut, som påverkar samhällets och företagets utveckling, fattas. Goda “Government Relations” ger
handlingsutrymme att agera proaktivt och påverka beslut i rätt riktning.

HUNDRA ÅRS ERFARENHET

Tillsammans har vi, Claes Ånstrand, Lars Marén och Ann-Christin Tauberman, mer än hundra års erfarenhet av hur offentligt beslutsfattande fungerar.

Claes har en bakgrund som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, landstingsråd i Stockholms läns landsting och statssekreterare i socialdepartementet, näringsdepartementet samt
kultur- och utbildningsdepartementet.

Ann-Christin har varit talskrivare åt statsminister Ingvar Carlsson, haft olika chefsposter inom regeringskansliet, startat en myndighet och även varit generaldirektör för tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Lars har arbetat i riksdagen och i utbildnings- och kulturdepartementen, särskilt med radio- och tv-frågor. Vi har skrivit regeringspropositioner, budgetförhandlat, författat utredningsdirektiv, deltagit i utredningar, läst remissyttranden, tagit emot delegationer, skrivit tal åt ministrar och hållit tal själva, satt ihop beslutsunderlag och själva fattat beslut.

Vi vet vad som kan lyckas och vad som med största sannolikhet är bortkastad tid.

UPPDRAGSTYPER

AGERA FÖR ATT PÅVERKA

Strategiskt påverkansarbete
LoveOnes metod är att hjälpa den egna organisationen att själva framföra sina synpunkter. Vår expertis garanterar att påverkansprocessen blir så effektiv som möjligt. Det gäller exempelvis när i processen man bör agera, vem som bör kontaktas och vilka argument som bör framföras eller undvikas.

FÖRKLARA OCH ANALYSERA

Framtidscenarior och konsekvensanalyser Vilka konsekvenser får kommande lagändringar eller samhälsbeslut? LoveOne förstår lagstiftning och andra regelverk inom ett brett område och kan erbjuda faktabaserade prognoser med tänkbara scenarier som hjälper din verksamhet att agera proaktivt.

OMVÄRLDSANALYS

Löpande bevakning av ämnesområden LoveOne erbjuder daglig bevakning av offentligt tillgänglig information enligt önskemål. Vi håller er à our på förändringar via e-post men erbjuder också regelbundna möten.

PRESENTATIONEN

Upplägg och retorik
LoveOne ger feedback på din presentation eller ditt tal. Vi ställer även upp som oberoende bollplank och ger en “second opinion”, skriver tal, inlagor och debattartiklar samt coachar inför möten med beslutsfattare.

UTREDNINGAR

Fakta och material
LoveOne projektleder och/eller utför utredningar, tar fram underlag och fakta som behövs i påverkansarbetet.

VÅRA KUNDER

Att veta precis hur statens eller kommunens beslutsmaskineri fungerar och att löpande följa med i den politiska världen kan man ibland vilja ha hjälp med. Till LoveOne söker sig såväl privata företag som organisationer;

  • Carl Bennet AB
  • Proventus
  • Stora Enso AB

Läs om våra kunders erfarenheter här

VARFÖR LOVEONE?

LoveOnes mission är att visa att det är möjligt att påverka samhällets utveckling. Många tror att det är svårt och näst intill omöjligt. Det behöver inte vara det. Vi vill hjälpa våra kunder att förflytta sig från att tro att det är omöjligt till att ta första steget. Att gå från noll till ett. Därför heter vi LoveOne och därför är vår logotyp uppbyggd av nollor och ettor. Nollor och ettor utgör också grunden i datasystemet och representerar för oss LoveOnes systemutvecklingsdel.