2017-06-12

SIFFROR


Loveone i Siffror

Räkenskapsåret
2015 09 01 – 2016 08 31

Nettoomsättning: 1 960 000 kr

Resultat efter finansnetto: -3 000 kr

Balansomslutning: 1 053 000kr

Soliditet: 78%

Årets vinst: 12 443 kr

Antal anställda: 5

  • Bankgiro: 5607-0030
  • Organisationsnummer: 556722-6054